ProDental Centar | Dežurni stomatolog
Dečija i Preventivna stomatologija

Dečija i Preventivna stomatologija

Dečija i Preventivna stomatologija

Još od malih nogu je važno naučiti kako se vodi briga o zdravlju zuba. Dečiji stomatolog mora da  bude i dobar pedagog i da uspostavi odnos poverenja sa mališanima.
 
Bezbolna popravka zuba
 
Popravka zuba je potpuno bezbolna. Čak i u slučajevima kada se dete javi sa već postojećim bolom, ili je kvar toliko napredovao da je došao do komore pulpe (živca) i neophodno je njegovo umrtvljivanje, čitav postupak je i dalje bezbolan. Korišćenje anestezije i anestetičkog gela omogućava da postpupak protekne potpuno bezbolno.

 

Dečija i Preventivna stomatologija

Usluge koje nudimo našim najmlađim pacijentima kako bi ih na pravi način od malih nogu usmerili na stvaranje svesti o značaju zdravlja usta i zuba su sledeće:

1.Obuka u odrzavanju oralne higijene
2.Uklanjanje čvrstih I mekih naslaga
3.Zalivanje fisura
4.Fluorisanje zuba
5.Sanacija mlečnih i stalnih zuba
6.Izrada zaštitnih splintova

Dezurni stomatolog

Usluge ProDental Centar